• SPÓŁKA
  Doradztwo inwestycyjne

  * Doradztwo inwestycyjne,
  * Analiza rynku nieruchomości,
  * Analiza rynku nowych technol.,
  * Analiza rynków finansowych.

 • SPÓŁKA
  Komunikacja

  * Relacje inwestorskie,
  * Public relastions,
  * External affairs,
  * Marketing.